Metoda Backtracking ( Reluării )

Definiție : Metoda backtracking se aplică problemelor în care soluţia poate fi reprezentată sub forma unui vector – x = (x1, x2, x3, …xk,… xn) € S, unde S este mulţimea soluţiilor problemei şi S = S1 x S2 x… x Sn, şi Si sunt mulţimi finite având s elemente si xi € si ,…

Metoda Trierii

Definiție : Se numeşte metoda trierii o metodă ce indentifică toate soluţiile unei probleme în dependenţă de mulţimea soluţiilor posibile.  Toate soluţiile se identifică prin valori, ce aparţin tipurilor de date studiate: integer, boolean, enumerare, char, subdomeniu, tablouri unidimensionale. Fie P o problemă, soluţia căreia se află printre elementele mulţimii S cu un număr finit…

Metoda Greedy

Definiție : Metoda Greedy presupune că problemele care urmează să fie rezolvate au următoarea structură:   * se dă o mulțime A={a1,a2,a3…an } formată din n elemente.                                                      *  se cere…

Limbajul cod calculator

Un limbaj de asamblare este un limbaj de programare al calculatoarelor care, în locul codului mașină, folosește o desemnare simbolică a elementelor programului, relativ ușor de citit și interpretat de către om. Exemplu: limbajul numit Assembler de la compania IBM. Fiecare tip de procesor deține propriul său limbaj numit “codul mașină”, care reprezintă modul binar de codificare a…

Instrucțiunile unui calculator!

Instrucțiunile unui calculator se înpart în patru grupe: instrucțiuni operaționale, care efectuează operații aritmetice și logice asupra datelor specificate prin operanzi; Acestea prelucrează datele păstrate în locaţiile memoriei interne şi în registrele procesorului. Cele mai cunoscute instrucţiuni ale acestei grupe sînt cele care efectuează operaţiile aritmetice de bază: adunarea, scăderea, înmulţirea şi împărţirea.Instructiunile logice de tipul ŞI, SAU,…