Metoda Backtracking ( Reluării )

Definiție : Metoda backtracking se aplică problemelor în care soluţia poate fi reprezentată sub forma unui vector – x = (x1, x2, x3, …xk,… xn) € S, unde S este mulţimea soluţiilor problemei şi S = S1 x S2 x… x Sn, şi Si sunt mulţimi finite având s elemente si xi € si ,…

Metoda Trierii

Definiție : Se numeşte metoda trierii o metodă ce indentifică toate soluţiile unei probleme în dependenţă de mulţimea soluţiilor posibile.  Toate soluţiile se identifică prin valori, ce aparţin tipurilor de date studiate: integer, boolean, enumerare, char, subdomeniu, tablouri unidimensionale. Fie P o problemă, soluţia căreia se află printre elementele mulţimii S cu un număr finit…

Metoda Greedy

Definiție : Metoda Greedy presupune că problemele care urmează să fie rezolvate au următoarea structură:   * se dă o mulțime A={a1,a2,a3…an } formată din n elemente.                                                      *  se cere…